Jdi na obsah Jdi na menu

Aloe Vera ve veterinární praxi

3. 5. 2010

co o aloe vera řekl a píše ze své praxe

David Urch, BSC MA VETMB MRCVS  
veterinář s dvacetiletou praxí z 
Velké Británie

"Během své dlouholeté praxe jsem viděl řadu doplňkových veterinárních přípravků, které se objevily na trhu, na krátkou dobu se staly módními a zase zmizely. Pár bylinkových a homeopatických léčiv se stále používá, ale většina zanikla. Nikdo nebyl víc překvapen než já, když jsem zjistil, že gel z rostliny, která vypadá jako kaktus, se ukázal prospěšným při stavech, které se na první pohled jevily jako postihující řadu tělesných funkcí zdánlivě se sebou nesouvisejících. Nyní vím, že aloe vera má především vliv na imunitní systém a epitel tkáně a není žádnou nadpřirozenou léčbou. Stejně jako řada dalších profesionálů i já jsem byl zpočátku velmi skeptický ke schopnostem této rostliny. Teprve 6 měsíců osobního používání gelu a celé škály výrobků na mých zvířecích pacientech mě přesvědčilo o prospěšných účincích aloe vera. A dodnes zažívám z první ruky stovky radostí, kdy schopnosti této rostliny pomáhají léčit u zvířat stavy, kterými trpí i mnoho let". 

Aloe vera se na poprvé může zdát všelékem, ve skutečnosti však působí na dva hlavní systémy uvedené výše.

Veterináři se učí, že léčba je založena na jednání s příčinou a symptomy dané nemoci. Když prohlížíme pacienta případ rozdělíme do těchto částí:

Historie - Zde se ptáme majitelů, kdy se stav poprvé objevil? Jaké byly první symptomy? Byly zde nějaké změny apetitu, pohybových schopností, moči a další?

Prohlídka - Zvíře je důkladně vyšetřeno, aby se ukázalo, zdali jsou přítomny nějaké abnormální příznaky, jako například zvýšená teplota, dýchací problémy nebo tlukot srdce. Vyhledáváme změny barvy sliznice a jakékoliv změny zvuku z plic nebo srdce.

Dodatečné testy - Historie a klinické příznaky mohou ukázat, že je třeba provést další testy, jako například rentgen, EKG, krevní testy, seškrabávání kůže, bakteriologie, apod.

Tato vyšetření jsou základem a pomáhají nám ke stanovení finální diagnózy, v řadě případů ještě za pomoci dodatečných testů a samozřejmě vlastní zkušenosti.

Léčení - Nyní, když jsme stanovili diagnózu, můžeme začít léčbu. Ta může zahrnovat např. výběr určitých antibiotik nebo léků vhodných pro srdeční potíž. V jiných případech může být léčbou, pro kterou se rozhodneme, operace.

Prognóza je založena na předchozí zkušenosti s nalezenou nemocí. Je možné předpovídat pravděpodobný průběh při použití předepsané léčby.

Za léta praxe jsem změnil způsob, kterým přistupuji ke svým případům. Někdy v polovině 80. let jsem často sledoval homeopatický a herbální přístup k jednotlivým případům. Bohužel kvůli nedostatku času, ekonomice a špatným výsledkům, kterých jsem dosahoval, jsem se vrátil ke konvenčním léčebným metodám. Nicméně jsem byl vždycky nakloněn holistickému přístupu k nemocím a věřil jsem, že nikdy nikdo neví všechno a stále se tu a tam učí něco nového. Aby člověk byl kompetentní a pečující, věřím, že musí být připraven se učit od lidí, kteří mají více zkušeností než on v určitém oboru. Klasickým případem pro mne je, že před 25 měsíci jsem nevěděl nic o klinické aplikaci extraktu aloe vera na zvířata, ale naštěstí moje mysl je dost přístupná, abych se učil jednak od ostatních a nyní již také z mé vlastní klinické zkušenosti.

Veterinář Richard Holland se ve své knize „Zvířata v naší péči“ (Creatures in our Care) odvolává na „Allopath“. Zde obhajuje tradiční západní přístup k léčení nemocí. V holistickém přístupu léčení bere v úvahu celé zvířecí fyzické, psychologické, nutriční a sociální faktory. Někteří lidé nazývají tento přístup „alternativní“, ale já dávám přednost termínu doplňkový.

Základní principy aloe vera

V průběhu mých praktických zkušeností s používáním aloe vera během posledních 25 měsíců jsem zjistil, že zde existuje řada základních principů, které by měly být při používání výrobků ze stabilizovaného aloe vera brány v úvahu.

Povrchové přípravky:

 Vždy očistěte pokožku před použitím přípravků. Aloe pronikne do dermálních vrstev a vezme s sebou vše, co je na povrchu kůže, jako například špínu, bakterie atd.

1)     Používejte přípravky co nejčastěji. To především platí pro Aloe First, Aloe Activator a Aloe Vera Gely. Na mnoha léčených případech jsem zjistil, že k získání co nejlepších výsledků, zvláště při velmi svědivých stavech jako alergické ekzémy z blech u psů a koček nebo letní rány u koní a poníků, potřebujete aplikovat tyto přípravky ze začátku občas i po hodinách. Po několika dnech můžete četnost aplikace snižovat až na dvakrát denně. Protože složky aloe pracují v mnohem přirozenějším tempu než normální syntetické léky a protože řada problémů, které léčím, mají zvířata již delší dobu (chronické), je nutné udržovat kontakt aloe s kůží po delší dobu.

2)   Hojící krize. Není neobvyklé, jak u lidí, tak u zvířat, že občas, když je Aloe Vera Gelu příliš často aplikováno na kůži, vyvolává zvýšenou iritující reakci. Všiml jsem si, že při léčení některých kožní stavů u zvířat vzniká po prvních 5-7 dnech aplikace značná reakce. Říkám tomu hojící krize. Jestli pokračujete i přes toto období, reakce se uklidní a kůže se hojí. Viděl jsem rovněž tuto reakci u lidí a vždy je přesvědčuji, aby používali vnitřně Aloe Vera Gel a pak se vrátili k užívání malého množství Activatoru/Gely na velmi malou část postižené kůže. V řadě případů, při sledování tohoto režimu, jsou schopni se vrátit k používání Gelu.

3)   Buďte připraveni, že v některých dlouhodobých chronických případech trvá nějakou dobu než dojde k zlepšení. Může to být 4 - 6 týdnů až 3 měsíce.

4)   Vždycky použijte vnější přípravek s Aloe Vera Gelem braným ústně. Mám lepší výsledky s kožními problémy, když je zároveň orálně užíván Aloe Vera Gel.

5)   Jestliže někomu doporučujete aloe vera výrobky pro jejich domácího mazlíčka, vždy se ujistěte, že:

a) rovněž konzultují veterináře

b) veterinář ví, že je používána doplňková léčba

       Všimněte si způsobu, kterým lékařská profese mění svůj názor na holistický přístup k nemocím. Kolik měst nyní má jak střediska praktické medicíny tak i střediska medicíny alternativní? Stejný vzor můžeme pozorovat i u veterinární profese a  zanedlouho budou založeny i alternativní veterinární praxe. Klienti pak budou schopni navštívit svého veterináře a být doporučeni k jedné z alternativních disciplin ve stejné budově. Doufám,  že jsem vám dal vnitřní pohled na pozadí, ve kterém veterináři pracují a jsou trénováni, což by vám mohlo pomoci rozumět, proč se mnoho z nich obtížně přesvědčuje, aby jen zkusili alternativní výrobky jako aloe vera.

      Všechny přípravky, které používám se své veterinární praxi, jsou založeny na 97% stabilizovaném aloe vera gelu FLP, protože je shledávám důsledně více efektivní než jiné typy, které jsou v současné době k dostání. Stabilizovaný gel je k dispozici ve formě orálního gelu nebo topických přípravků.

Orální přípravky

Tyto přípravky se používají na všechny případy, které ovlivňují buď epitelové tkáně nebo imunitní systém. Používají se rovněž jako všeobecné tonikum k povzbuzení dobrého zdraví.

 Dávkování

Na rozdíl od běžných veterinárních přípravků, při jejichž použití jsem obeznámen se specifickými dávkami pro určité případy u různých druhů zvířat, při používání doplňkových bylinných přípravků, jako je aloe vera, nejsou aplikována žádná pevná a stálá pravidla. Proto není možné přesně stanovit dávky založené na určitém množství aktivního základu spojeného s tělesnou váhou. Ve své praxi jsem schopen vytvořit trvale prospěšné klinické zlepšení za použití dávek uvedených dole. Když přijde na specifickou nemoc u uvedených druhů zvířat podávám jakékoli variace těchto množství, která přinášejí prospěšný účinek ověřený dlouholetou praxí. Orální přípravky mohou být podávány přímo do úst  nebo přidány do potravy či vody. Mohou být podávány jednorázově, nebo pokud je tak upřednostňováno, denní dávka může být rozdělena do dvou nebo více částí a podávána v rovnoměrně rozdělených intervalech během dne.

Pes cca 30 kg     léčebná dávka denně 60ml     všeobecné tónování 15ml
Kočka cca 5 kg   léčebná dávka denně 20ml     všeobecné tónování   5 ml

 ·         Toto jsou minimální množství, která používám u různých druhů zvířat, abych pomohl při specifických problémech. Jestliže je zvíře svého druhu obzvláště malé nebo naopak příliš velké, dávku úměrně snížím nebo zvýším. Jako přibližného průvodce jsem uvedl typickou tělesnou váhu pro uvedené druhy. Při určitých stavech mohu dávat zvířeti i vyšší dávku v závislosti na specifickém problému.

 ·         Jakmile se symptomy zlepšují, redukuji hladinu na přibližně jednu čtvrtinu a rovněž tyto dávky jsem uvedl - viz výše. Toto zredukované množství  může být použito jako všeobecný životabudič (tonikum) nebo jako prevence.

 

VŠEOBECNÉ RADY PRO ORÁLNÍ PODÁVÁNÍ ALOE VERA

Protože mnoho problémů, kterým se snažíme pomoci jsou chronické a proto nevyléčitelné, snažíme se dosáhnout úlevy zvířat od některých klinických příznaků a nepohodlí, a tak jim poskytnout lepší kvalitu života. Při určitých problémech potřebuje být zvíře udržováno na čtvrtinové úrovni neustále, jinak mají symptomy tendenci se objevit  znovu přibližně po dvou týdnech od zastavení podávání aloe vera. Existuje samozřejmě řada případů, kdy aloe vera může kompletně od nemoci ulevit. V těchto případech může být stále užitečné udržovat zvíře na nižších dávkách, které budou fungovat jako všeobecné tonikum, takže může lépe překonávat jiné problémy, které jej mohou potkat.

 Začít pomalu

Jestliže zvíře má obzvláště citlivý zažívací systém, je často rozumné začít podobu prvních několik dní s velmi nízkým množstvím. Většinou je to okolo 10% udržovací dávky.

 Přidej do potravy/vody

Gel k pití může být podáván přímo do ústního otvoru, do potravy nebo přidán do pitné vody. Jakékoli jídlo nebo voda nezkonzumované tento den by měly být vyhozeny a nahrazeny čerstvým jídlem nebo vodou obsahující novou dávku aloe vera.

 Podávejte na prázdný žaludek

Může být vhodnější podávat gel na prázdný žaludek, ale popravdě řečeno to při práci se zvířaty není vždy praktické. Ve své praxi zažívám podobné účinky, ať již gel podávám ústně na prázdný žaludek nebo v potravě nebo ve vodě. Zdá se, že je malý rozdíl v účinku, když denní dávku podávám jako jednorázovou dávku nebo jí rozdělím do několika během dne.

 Poraďte se se svým veterinářem

Ve své praxi používám orální přípravky z aloe vera u pacientů, kteří již užívají jiné veterinární přípravky. Zjistil jsem, že stejně jako u lidí zde mezi nimi nedochází k žádné škodlivé interakci a proto jsou velmi bezpečné k souběžnému používání. Nicméně doporučuji, abyste pokud máte zvíře, které již dostává léky od veterináře, získali před používáním jakéhokoli doplňkového výrobku jeho souhlas.

Zvyšuje účinnost dalších léků

V některých případech bylo rovněž zaznamenáno , že aloe vera umocňuje (zvyšuje aktivitu) veterinárních přípravků, které zvířata již užívají.

Žádné vedlejší účinky

Nezávislý výzkum neprokázal žádné toxické vedlejší účinky během používání přípravků z aloe vera a proto žádné vedlejší účinky nebyly nalezeny ani u zvířat.

Musíte léčit příčinu

Při používání doplňkových produktů jako je aloe vera je vždy důležité zjistit příčinu jakéhokoli problému, od kterého se snažíme zvířeti pomoci. Například, má-li zvíře blechy, přestože aloe vera je vynikající při ekzémům podobným dermatitidám, nezničí příčinu – blechy. Takže musíme použít veterinární přípravek na hubení blech.

Léčebná krize

Při orálním používání gelu proti kožním problémům si můžete v některých případech povšimnout takzvané krize při léčení. Stává se to především u kožních problémů, protože aloe vera zvyšuje tempo hojení pokožky. To způsobuje koncentraci léčebného období do kratšího času. Symptomy kožní iritace mohou často proto vypadat na první pohled hůře než dojde ke zlepšení. Krize může trvat od 5 do 10 dní. 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Martina - cukrovka

19. 10. 2019 21:55

Dobrý večer ,
moji kočičce zjistili cukrovku .Našla jsem článek o aloe vera gelu,že pomáhá u lidi snižovat cukr v krvi a psal tam pan,že nevidí důvod proč by to nemělo fungovat na zvířatkách.A tak jsem hledala stránky se zkušenostmi s aloe vera u zvířat a našla jsem vás .Chtěla bych vás poprosit o váš názor popř.radu kolik a jak často aloe podávat.Inzulin zatím nepíchame.Pokouším se to nějak zvládnout bez.Ale cukr máme moc vysoký tak se tomu asi nevyhneme

Marcela - Re: cukrovka

20. 10. 2019 13:41

Já s cukrovkou nemám zkušenosti. Mám pejsky malého plemene a cukrovku jsme nikdy neměli a to je mám už min. 40let. Kočičky mám taky ráda, ale bohužel, většinou to byli kocouři a dopřávala jsem jim volnost, takže vysokého věku se bohužel nikdy nedožili dík autům. Ono záleží taky čím krmíte kočičku, granule bohužel není žrádlo pro kočičku, kočička je masožravec syrového masa, pak je zdravá. Své pejsky krmím také syrovým masem dle metody BARF. Takže i starší pejsci netrpí těmito nemocemi, veterináře téměř nenavštěvujeme, pouze na očkování. Zkuste změnit stravu na syrové maso, to většinou pomohlo. Jinak můžete zkusit do vody aloe, začít od půl kávové lžičky a přidávat po troškách až do celé kávové lžičky. Pokud kočička dostane průjem, to znamená, že už je to na ní hodně, tak snižte dávku. Hlavně nečekejte rychlé uzdravení a rozhodně nedávejte granule. Ale to je na vás, to jsou moje zkušenosti s krmením pejsků a koček.

Martina - Re: Re: cukrovka

21. 10. 2019 20:48

Děkuji moc za odpověď.Vyzkouším.Hezký večer

Katka - Kĺby u retrievera

8. 3. 2015 12:42

Máme 12 ročného retrievera, ktorý už pár mesiacov má problémy s kĺbmi na zadných nohách. Čítala som o pozitívnych účinkoch Aloe pri bolestach kĺbov u ľudí. Neskúšali ste niečo podobné aj u psíkov väčších plemien s kĺbovými problémami? Ďakujem pekne za Vašu odpoveď.

Marcela - Re: Kĺby u retrievera

9. 3. 2015 18:48

Ano, účinky to má i na pejsky. Mám to vyzkoušené na dobrmanovi, měl úraz jako sedmiletý a odnesly to oba klouby na pravé zadní noze. Dostával prášky na klouby a já jsem mu dávala denně aloe buď do vody a nebo do žrádla, většinou tak kávovou lžičku, někdy i víc. Když měl řidší stolici tak jsem ubrala. Nelítal jako kdysi, ale nebylo znát, že by ho noha nějak bolela. Dožil se 14 a půl roku. Aloe se vyplatí dávat pejskům od mala, třeba po kapkách a je to pro ně zdravé, hlavně nejsou nemocní, taky moje zkušenost.

Petra - Perianální fistulace

22. 8. 2013 13:20

Dobrý den,
máme psa 11 let, hovawart,na podzim loňského roku se u něj poprvé objevily píštěle, po dennodenním ošetřování zhojení, ale objevují se vždy nové. Nyní byl nasazen Sandimmun v kombinaci s Nizoralem. Je vhodné doplnit léčbu přípravky aloe vera? Děkuji za odpověď.

Marcela - Re: Perianální fistulace

24. 8. 2013 10:40

Aloe Vera je vhodný doplňěk léčby. Chce to ale mít svou aloe v květináči a jejím gelem potírat píštěle, gel ty zbytky vytáhne ven a pak se zhojí. Dále by bylo vhodně asi tak kávovou lžičku na litr vody dávat pejskovi do pití. Pejsek se musí vyčistit a k tomu aloe pomáhá.

zu.be - nemocná slinivka u psa

23. 10. 2012 11:08

Dobrý den,
mám fenu ibizan podengo 6 roků starou. Fenka byla v útulku ve Španělsku do svých třech let. Máme diagnostikovanou poruchu slinivky s tím,že špatně tráví tuky a bílkoviny. Podáváme veterinární dietu a trochu rýže s kuřecími prsy.To proto, že se předtím nespravovala a byla hodně hubená, za tři měsíce přibrala touto kombinací tři kg. -Stolici má tuhou, trochu khaki barvy někdy hnědou. Ne moc objemnou. Průjmy nemívá. Je velmi žravá, krmíme třikrát denně. Do každé dávky potravy přidávám kousek slinivky z jatek. Mohla by aloe nějak přispět ke zdraví mé fenky? Beránková, děkuji za odpověď

Marcela - Re: nemocná slinivka u psa

23. 10. 2012 13:30

Dobrý den,
Ano, Aloe vera se podílí při podpoře správné funkce jater a slinivky. Dávala bych ji Aloe vera do vody, přibližně tak čajovou lžičku na litr vody, ale musí to být opravdu jenom gel. Buď ho kupte, ale kvalitní, já jsem spíš pro tu čerstvou, pěstovanou doma. Čerstvé listy vydrží zabalené v ubrousku v lednici. Chladem v lednici se daleko víc uvolňují léčivé látky v aloe. Lžičkou vyloupnout gel a umixovat ve vodě. Když bude fenečka bez problému se stolicí (řídká) tak bych dávala lžičky dvě.
Já mám 12 pejsků a dostávají celý život aloe do žrádla, (krmím ovšem syrovým masem) někdy do vody a zažívací potíže neznám ani u seniorů.

rosamonet - zánět dásní

4. 11. 2011 16:21

Jak na zánět dásní u staré kočky s přípravky z Aloe Vera?

Marcela - Re: zánět dásní

4. 11. 2011 18:06

Na zánět dásní dáváme aloe vera do vody. Aby si kočička zvykla tak přidávat po kapkách až asi do 50ml aloe denně. Jinak je vhodné ještě dávat homeopatika Mercurius solubilis 9CH, alespoň 4x denně 5 granulí - rozmočit v destilované vodě, asi v 15ml a natáhnout do inj. stříkačky a vstříknou to kočičce do tlamičky do tzv lícní kapsičky. Pokud budeme krmit tak 15min. po krmení nebo 15 min. před krmením. Po zlepšení postupně vysazovat.